ഇന്ന് ധനമന്ത്രി അവതരിപ്പിച്ച 15000കോടിയുടെ വരുമാന വർദ്ധനവ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന 2023-24 വർഷത്സംതെ സ്ഥാന ബജറ്റ് പ്രസംഗത്തിന്റെ വിശദ വിവരമടങ്ങിയ PDF ഫയൽ കാണാം

2 0
Read Time:25 Second

ഇന്ന് ധനമന്ത്രി അവതരിപ്പിച്ച 15000കോടിയുടെ വരുമാന വർദ്ധനവ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന 2023-24 വർഷത്സംതെ സ്ഥാന ബജറ്റ് പ്രസംഗത്തിന്റെ വിശദ വിവരമടങ്ങിയ PDF ഫയൽ കാണാം

സംസ്ഥാന ബജറ്റിന്റെ PDF ഫയൽ വായിക്കാനായി താഴെ കാണുന്ന ലിങ്കിൽ അമർത്തുക

DOC-20230203-WA0036

Happy
Happy
100 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!