മെട്രോ, കെ.എം.സി.സി യെ ചേർത്ത് പിടിച്ച മനുഷ്യൻ

കെ.എം.സി.സി യെ അതിന്റെ വളർച്ചയുടെ കാലഘട്ടം മുതൽ ഹൃദയത്തോട് ചേർത്ത് പിടിച്ച പച്ചയായ മനുഷ്യനായിരുന്നു ഇന്നലെ അന്തരിച്ച മെട്രോ മുഹമ്മദ് ഹാജി. 1993 ൽ ദുബൈ കെ.എം.സി.സി ഓഫീസ് സെക്രട്ടറിയായി സേവനമനുഷ്ടിക്കുന്ന കാലത്താണ് അന്നത്തെ

Read More

തിരുവനന്തപുരം-കാസര്‍കോട് സില്‍വര്‍ ലൈന്‍ റെയില്‍പാത മന്ത്രിസഭ അംഗീകാരം നല്‍കി

തിരുവനന്തപുരം:തിരുവനന്തപുരം-കാസര്‍കോട് നിര്‍ദ്ദിഷ്ട സില്‍വര്‍ ലൈന്‍ റെയില്‍പാതയ്ക്ക് സിസ്ട്ര സമര്‍പ്പിച്ച വിശദ പദ്ധതി റിപ്പോര്‍ട്ടിനും അലൈന്‍മെന്‍റിനും മന്ത്രിസഭ അംഗീകാരം നല്‍കി. പദ്ധതിക്ക് ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന് തുക കണ്ടെത്താന്‍ ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങള്‍, ദേശസാല്‍കൃത ബാങ്കുകള്‍ എന്നിവരെ സമീപിക്കുന്നതിന്

Read More

error: Content is protected !!