ദുബായ് മലബാർ കലാ സംസ്കാരിക വേദിയുടെ 23-ാം വാർഷികാഘോഷവും യു.എ.ഇ യുടെ ഗോൾഡൻ ജൂബിലി ആഘോഷവും അവാർഡ് സമർപ്പണവും ടാഡുമാമു നിർവഹിച്ചു

ദുബായ് മലബാർ കലാ സംസ്കാരിക വേദിയുടെ 23-ാം വാർഷികാഘോഷവും യു.എ.ഇ യുടെ ഗോൾഡൻ ജൂബിലി ആഘോഷവും അവാർഡ് സമർപ്പണവും ടാഡുമാമു നിർവഹിച്ചു ദുബൈ:ദുബായ് മലബാർ കലാസാംസ്കാരിക വേദിയുടെ 23 ആം വാർഷിക ആഘോഷം യുഎഇയുടെ

Read More

ദുബൈ മലബാർ കലാസാംസ്കാരിക വേദിയുടെ 23ആം വാർഷികവും യു.എ.ഇ യുടെ അൻപതാം ദേശീയ ദിനാഘോഷവും “സ്നേഹപൂർവ്വം 2022” ജനുവരി 14ന് ദുബായിൽ ;സംഘാടക സമിതി രൂപീകരിച്ചു

ദുബൈ മലബാർ കലാസാംസ്കാരിക വേദിയുടെ 23ആം വാർഷികവും യു.എ.ഇ യുടെ അൻപതാം ദേശീയ ദിനാഘോഷവും “സ്നേഹപൂർവ്വം 2022” ജനുവരി 14ന് ദുബായിൽ ;സംഘാടക സമിതി രൂപീകരിച്ചു ദുബായ്: ദുബൈ മലബാർ കലാസാംസ്കാരിക വേദിയുടെ 23ആം

Read More

ദുബായ് മലബാർ കലാ സാംസ്കാരിക വേദി ഈ വർഷത്തെ അവാർഡുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു

ദുബായ് മലബാർ കലാ സാംസ്കാരിക വേദി ഈ വർഷത്തെ അവാർഡുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു ബിസിനസ് എക്സലൻസി പുരസ്‌കാരം: ഇഖ്‌ബാൽ മാർക്കോണി ,ബിസിനസ് പേഴ്സണാലിറ്റി ഓഫ് ദി ഇയർ ബല്ലേക്കെരെസന്തോഷ്. മീഡിയ എക്സലൻസി അവാർഡ് അപർണ കുറുപ്പ്

Read More

error: Content is protected !!