രാജ്യത്ത് 22എയിംസിന് അനുമതി ; കേരളത്തെ ഒഴിവാക്കി കേന്ദ്രം, ലോക ക്യാൻസർ ദിനത്തിൽ നിരാശയോടെ മലയാളക്കര

രാജ്യത്ത് 22എയിംസിന് അനുമതി ; കേരളത്തെ ഒഴിവാക്കി കേന്ദ്രം, ലോക ക്യാൻസർ ദിനത്തിൽ നിരാശയോടെ മലയാളികൾ ന്യൂഡൽഹി: രാജ്യത്ത് പുതുതായി 22എയിംസിന് അനുമതി കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രി . കേരളത്തെ എയിംസ് പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയില്ല.

Read More

എയിംസ് നിരാഹാര സമരം 18-ആം ദിനത്തിലേക്ക്

എയിംസ് നിരാഹാര സമരം 18-ആം ദിനത്തിലേക്ക് എയിംസ് കാസറഗോഡ് ജനകീയ കൂട്ടായ്മയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ പുതിയ ബസ്റ്റാന്റ് പരിസരത്ത് നടന്ന് വരുന്ന അനിശ്ചിതകാല നിരാഹാര സത്യാഗ്രഹ സമരം 17 ദിനങ്ങൾ പിന്നിട്ടു. എയിംസിന് വേണ്ടി കാസറഗോഡ്

Read More

“എയിംസ് കാസർഗോടിന് വേണം” മംഗൽപ്പാടി ജനകീയ വേദി HRPM കാസറഗോഡ് ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സമര സംഗമം സംഘടിപ്പിച്ചു

ഉപ്പള:HRPM കാസറഗോഡ് ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ജില്ലയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ മംഗൽപ്പാടി ജനകീയ വേദി സംഘടിപ്പിച്ച ” എയിംസ് കാസർഗോടിന് വേണം” എന്ന സമര സംഗമത്തിന്റെ ഭാഗമായി മംഗൽപ്പാടി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയുടെ മുന്നിൽ സംഘടിപ്പിച്ച

Read More

error: Content is protected !!