ബ്രദേർസ് ക്ലബ്ബ് അട്ക്കയെ ഇനി ഇവർ നയിക്കും

ബന്തിയോട്: ബ്രദേർസ് ആർട്സ് & സ്പോർട്സ് ക്ലബ് പുതിയ കമ്മിറ്റിയെ തെരഞ്ഞെടുത്തു. ഞായറാഴ്ച ചേർന്ന വാർഷിക ജനറൽ ബോഡി യോഗത്തിൽ പ്രസിഡന്റായി അസീസ് ടിംബറിനെയും ,സെക്രട്ടറിയായി ഹൈദരലി എച്.എമ്മിനെയും, ട്രഷറർ ആയി നാസിർ ഐ.എ

Read More

error: Content is protected !!