എസ്‌എസ്‌എല്‍സി പരീക്ഷ മാർച്ച്‌ 4 ന് ആരംഭിക്കും;പരീക്ഷയുടെ സമയ വിവര പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു

0 0
Read Time:2 Minute, 31 Second

എസ്‌എസ്‌എല്‍സി പരീക്ഷ മാർച്ച്‌ 4 ന് ആരംഭിക്കും;പരീക്ഷയുടെ സമയ വിവര പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു

മാർച്ച്‌ 4 ന് തുടങ്ങുന്ന പരീക്ഷ 25 നാണ് പരീക്ഷ അവസാനിക്കുക. രാവിലെയാണ് എസ്‌എസ്‌എല്‍സി പരീക്ഷയുടെ സമയക്രമം നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്. മാതൃക പരീക്ഷ 19 മുതല്‍ ആരംഭിക്കും. മറ്റു ക്ലാസുകളിലെ വാർഷിക പരീക്ഷ മാർച്ച്‌ 18 മുതല്‍ 26 വരെയായിരിക്കും നടത്തുക. ഹൈസ്കൂള്‍ ഉള്‍പ്പെട്ട എല്‍പി, യുപി സ്കൂളുകളില്‍ മാർച്ച്‌ 5 മുതല്‍ ആരംഭിക്കും. 8, 9 ക്ലാസുകളിലെ വാർഷിക പരീക്ഷ മാർച്ച്‌ 1 മുതലാണ് നടക്കുക.

🔴 എസ്‌എസ്‌എല്‍സി ടൈംടേബിള്‍ ഇങ്ങനെ

♦️04/03/2024 (രാവിലെ 9.30 മുതല്‍ 11.15 വരെ) – ഒന്നാം പാർട്ട് 1

മലയാളം/തമിഴ്/കന്നട/ഉറുദു/ഗുജറാത്തി/ അഡീ. ഇംഗ്ലീഷ്/അഡീ.ഹിന്ദി/സംസ്‌തം (അക്കാഡമിക്)/ സംസ്‌കൃതം ഓറിയന്റല്‍ ഒന്നാം പേപ്പർ (സംസ്കൃത സ്കൂളുകള്‍ക്ക്) അറബിക് (അക്കാഡമിക്)/അറബിക് ഓറിയന്റല്‍ ഒന്നാം പേപ്പർ (അറബിക് സ്‌കൂളുകള്‍ക്ക്)

♦️06/03/2024 (രാവിലെ 9.30 മുതല്‍ 12.15 വരെ) – രണ്ടാം ഭാഷ ഇംഗ്ലീഷ്

♦️11/03/2024 (രാവിലെ 9.30 മുതല്‍ 12.15 വരെ) – ഗണിതശാസ്ത്രം

♦️13/03/2024 (രാവിലെ 9.30 മുതല്‍ 11.15 വരെ) – ഒന്നാം പാർട്ട് 2

മലയാളം/തമിഴ്/കന്നട/ സ്പെഷ്യല്‍ ഇംഗ്ലിഷ് ഫിഷറീസ് സയൻസ് (ഫിഷറീസ് ടെക്നിക്കല്‍ സ്‌കൂളുകള്‍ക്ക്)/അറബിക്‌ഓറിയന്റല്‍ രണ്ടാം പേപ്പർ (അറബിക് സ്കൂ‌ളുകള്‍ക്ക് / സംസ്കൃതം ഓറിയന്റല്‍ രണ്ടാം പേപ്പർ (സംസ്കൃകം സ്കൂളുകള്‍ക്ക് മത്രം)

♦️15/03/2024 (രാവിലെ 9.30 മുതല്‍ 11.15 വരെ) – ഊർജ്ജതന്ത്രം

♦️18/03/2024 (രാവിലെ 9.30 മുതല്‍ 11.15 വരെ) – മൂന്നാം ഭാഷ

ഹിന്ദി/ജനറല്‍ നോളഡ്‌ജ്

♦️20/03/2024 (രാവിലെ 9.30 മുതല്‍ 11.15 വരെ) – രസതന്ത്രം

♦️22/03/2024 (രാവിലെ 9.30 മുതല്‍ 11.15 വരെ) – ജീവശാസ്ത്രം

♦️25/03/2024 (രാവിലെ 9.30 മുതല്‍ 12.15 വരെ) – സോഷ്യല്‍ സയൻസ്

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
100 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!