ഇരിക്കൂറിൽ വിവാഹ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത 28 പേർക്ക് കൊവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഇരിക്കൂർ ചേടിച്ചേരിയിലെ വധുവിന്‍റെ വീട്ടിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്ന ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തവർക്കാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ചെടിച്ചേരി, ആലുമുക്ക് പ്രദേശങ്ങളിലെ റോഡുകൾ പൊലീസ് അടച്ചു. ഇരിക്കൂറിൽ മാത്രം വ്യാപാരികളടക്കം 43 പേർക്കാണ് ഇന്നലെ നടന്ന പരിശോധനയിൽ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്.

ഇരിക്കൂറിൽ വിവാഹ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത 28 പേർക്ക് കൊവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഇരിക്കൂർ ചേടിച്ചേരിയിലെ വധുവിന്‍റെ വീട്ടിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്ന ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തവർക്കാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ചെടിച്ചേരി, ആലുമുക്ക് പ്രദേശങ്ങളിലെ റോഡുകൾ പൊലീസ് അടച്ചു. ഇരിക്കൂറിൽ മാത്രം വ്യാപാരികളടക്കം 43 പേർക്കാണ് ഇന്നലെ നടന്ന പരിശോധനയിൽ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്.

0 0
Read Time:39 Second

ഇരിക്കൂറിൽ വിവാഹ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത 28 പേർക്ക് കൊവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഇരിക്കൂർ ചേടിച്ചേരിയിലെ വധുവിന്‍റെ വീട്ടിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്ന ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തവർക്കാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ചെടിച്ചേരി, ആലുമുക്ക് പ്രദേശങ്ങളിലെ റോഡുകൾ പൊലീസ് അടച്ചു. ഇരിക്കൂറിൽ മാത്രം വ്യാപാരികളടക്കം 43 പേർക്കാണ് ഇന്നലെ നടന്ന പരിശോധനയിൽ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്.

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
100 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!